Nut en Nocht SkarsterbregeThus

Nijs

Meiwurkers

Spiele Stikken

Foto's

Donateurs

Frysk Folksliet

Besiteboek

Contact

BESITEBOEK


Besiteboek skriuwe

Foargeande 0 - Folgjende

Namme: Benny
Datum: 13-04-2014 om 21:27
Takom jier wer yn'e Bręgepoptinte???! Hoe dan ek, jimme ha 10 april l.l. allegearre prima spile! Myn tank derfoar.

Namme: Wilco Kuipers
Wenplak: Skarsterbręge
Web side: nutennocht.skarsterbrege.nl/?frysk/fotoboek/
Datum: 23-01-2010 om 23:18
In moardstik! Hulde oan alle spilers en crew! De foto's steane al op de side.

Namme: Corry en Ria
Datum: 22-01-2010 om 17:56
It is ien ien wurd bjusterbaarlik!!

Namme: Franke
Datum: 17-03-2009 om 19:55
Ook wij hebben genoten van drie mooie avonden. TV de Skarslach.Een vervolg waard in onze dorpskantineke.

Namme: Hotske Siemonsma
Wenplak: Scharsterbrug
Datum: 01-02-2009 om 18:07
mooi dat het toneel weer in Scharsterbrug was dit jaar, we hebben van het toneel genoten en de locatie was heel gezellig.

Namme: coby zwaga
Wenplak: scharsterbrug
Datum: 22-01-2009 om 19:27
voor het eerst met nut en nocht meegespeeld en ik vond het geweldig, vooral omdat het in eigen dorp kon. de reacties waren ook super, ik bin no ol unwennig. sonja je hebt een prachtige site gemaakt en leuke fotos.

Namme: Roelof
Wenplak: Skarsterbręge
Datum: 21-01-2009 om 21:12
Je hebt een mooie webside gemaakt Sonja, mijn complimenten, Ps de foto's van Ysbrechtem krijg ik niet open. Eindelijk weer een thuiswedstrijd, Ik vond het een geweldige 3 dagen en heel leuk om de vele toneelliefhebbers in ons dorp te verwelkomen. Tot volgend jaar.

Namme: Ik
Datum: 17-01-2009 om 18:17
Ien ien wurd geweldich!!

Namme: Wilco
Wenplak: Skarsterbrêge
Datum: 15-01-2009 om 18:37
Dit is de earste posityve reaksje. ik ha it stik noch net sjoen, mar de ferhalen binne goed.
Set em op!

Foargeande 0 - Folgjende


Nut en Nocht Skarsterbrege